Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Kaskoförsäkring – begränsad täckning

 • § 20-15. Försäkring “endast mot totalförlust”

  Om försäkring “endast mot totalförlust” har tecknats är försäkringsgivaren ansvarig för totalförlust i enlighet med bestämmelserna i kapitel 11.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-15. Insurance "against total loss only" (T.L.O.)

  This Clause is identical to Cl. 10-5. Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a vessel that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapte...

 • § 20-16. Försäkring ”endast mot totalförlust och bidrag till gemensamt haveri”

  Om försäkringen är tecknad ”endast mot totalförlust och bidrag till gemensamt haveri”, är försäkringsgivaren ansvarig för:

  • totalförlust i enlighet med reglerna i kapitel 11,
  • bidrag till gemensamt haveri och förlust som härleds ur förmodat gemensamt haveri, enligt § 4-7, § 4-8, § 4-9 och § 4-11.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-16. Insurance “against total loss and general average contribution only”

  This Clause is identical to Cl. 10-6 and new for Chapter 20 in the 2023 Version. It is necessary under a “pure” total loss insurance to split up each general average statement and only cover the contribution to the extent that it concerns sacrifices that have been made in connection with a releva...

 • § 20-17. Försäkring ”endast mot totalförlust, bidrag till gemensamt haveri och kollisionsansvar”

  Om försäkringen är tecknad ”endast mot totalförlust, bidrag till gemensamt haveri och kollisionsansvar”, är försäkringsgivaren ansvarig för:

  • totalförlust i enlighet med reglerna i kapitel 11,
  • bidrag till gemensamt haveri och förlust som härleds ur förmodat gemensamt haveri, enligt § 4-7, § 4-8, § 4-9 och § 4-11,
  • ansvar gentemot tredje part i enlighet med reglerna i kapitel 13.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-17. Insurance “against total loss, general average contribution and collision liability only”

  This Clause is identical to Cl. 10-7 and new for Chapter 20 in the 2023 Version. Hull insurance under this Clause covers the same losses as insurance in accordance with the preceding Clause, plus collision liability to third parties, cf. Chapter 13 of the Plan. The insurer’s liability for loss in...

 • § 20-18. Försäkring “på strandningsvillkor”

  Om försäkring “på strandningsvillkor” har tecknats är försäkringsgivaren ansvarig för följande:

  • totalförlust i enlighet med bestämmelserna i kapitel 11,
  • gemensamt haveribidrag och förlust vid oegentligt gemensamt haveri, jfr. § 4-7, § 4-8, § 4-9 och § 4-11,
  • ansvar gentemot tredje part i enlighet med bestämmelserna i kapitel 13,
  • skada på fartyget som är en följd av:
   - att fartyget har grundstött under sådana hållanden omständigheter att det måste komma flott, antingen med assistans eller för egen maskin,
   - att fartyget har kantrat så att det ligger med masterna i sjön eller botten upp,
   - att fartyget har kolliderat med ett annat fartyg eller ett isberg,
   - att brand eller explosion har inträffat, dock undantaget skada som vållas i utrymme med maskinutrustning eller batterier av brand eller explosion som har uppstått där.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-18. Insurance “on stranding terms”

  This Clause was moved from previous Cl. 20-16 and amended in Version 2023 to be identical to Cl. 10-8. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. The provision will hardly be of an...