Translations

Scroll to the top

Avsnitt 7: Redaransvar m.m. (P&I)

 • § 15-20. Täckning

  Försäkringsgivaren täcker ansvar och kostnader som omfattas av fartygets P&I-försäkring om ansvaret/kostnaderna beror på en krigsrisk såsom den definieras i:

  • § 2-9, eller
  • International Group of P&I Clubs Pooling Agreement Appendix IV som det löd när försäkringsavtalet slöts.


  Om det inte har tecknats P&I-försäkring mot sjörisk för fartyget i en av föreningarna som är part i International Group of P&I Clubs Pooling Agreement, ska försäkringsgivarens ansvar enligt första stycket fastställas som om P&I-försäkringen hade tecknats i Assuranceforeningen Gard (Gjensidige). 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-20. Scope of cover

  Sub-clause 1, first sentence , establishes that the scope of the war risk insurer’s P&I cover corresponds to the P&I cover of the vessel in the sense that the insurance covers the same liability and expenses, i.e. the same range of losses. In earlier versions, the war risk insurer’s liability was...

 • § 15-21. (struken)

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-21. (deleted)

 • § 15-22. Begränsningar i täckningen

  Om ansvar och kostnader som avses i § 15-20 omfattas av en annan försäkring som den försäkrade har tecknat, är täckningen enligt det här avsnittet subsidiär i förhållande till den försäkringen. Detta ska inte gälla ansvar och kostnader som täckningsmässigt hänförs till fartygets P&I-försäkring och också täcks enligt § 15-20, om P&I-försäkringen har tecknats i en P&I-förening som är part i International Group of P&I Clubs Pooling Agreement.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-22. Limitations to the cover

  Sub-clause 1 establishes that as a basic rule the war risk insurer's cover under the P&I Section is subsidiary in relation to any other insurance which the assured may have effected. The effects for the assured and the insurer of the insurance being made subsidiary are set out in Cl. 2-6 and Cl....