Translations

Scroll to the top

Kapitel 18: Försäkring av mobile offshore-inrättningar (mobile offshore units = MOUs)

  • Avsnitt 1: Allmänna regler för omfattningen av försäkringen

  • Avsnitt 2: Kaskoförsäkring

  • Avsnitt 3: Särskilda försäkringar mot totalförlust

  • Avsnitt 4: Tidsförlust

  • Avsnitt 5: Krigsförsäkring

  • Avsnitt 6: Konstruktionsriskförsäkring