Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6: Tilläggstäckning för krigsrisk

 • § 19-28. Risker

  Försäkringen omfattar krigsrisk jfr. § 2-9, bortsett från strejk och lock-out.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-28. Perils insured

  The range of perils insured under the builders’ risks insurance contract has been reduced as regards war perils, cf. Cl. 19-1. The main rule is that only marine perils are covered by the insurance. Cl. 19-1 refers to Cl. 2-8, which means that the distinction between marine perils and war perils...

 • § 19-29. Försäkringstiden

  Försäkringsgivarens ansvar börjar löpa när det försäkrade objektet har sjösatts.

  För maskineri, delar och material börjar emellertid ansvaret att löpa först när dessa saker är ombord i det sjösatta försäkrade objektet. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-29. Insurance period

  Sub-clause 1 states that the insurance does not attach until the subject-matter insured has been launched. While the subject-matter insured is on land it thus has no war risk cover. The limitation has to do with the fact that it is not until after the subject-matter insured has been launched that...

 • § 19-30. Bestämmelser i övrigt

  Bestämmelserna i kapitel 19 avsnitt 1 till 4 tillämpas på motsvarande sätt för denna försäkring.

  För försäkringen gäller också § 15-5, § 15-6 och § 15-8.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-30. Other applicable provisions

  Sub-clause 1 states that the provisions in Sections 1 to 4 shall apply to the war risks insurance. The war risks insurance thus partly covers hull insurance, partly damage and costs recoverable under Section 3, and partly liability insurance for the yard under Section 4. Sub-clause 2 refers to Cl...