Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6. Identifikation

 • § 3-36. Identifikation mellan den försäkrade och dennes medhjälpare

  Försäkringsgivaren kan inte gentemot den försäkrade åberopa fel eller försummelser begångna av fartygets befälhavare eller manskap under sjömannatjänsten.

  Försäkringsgivaren kan gentemot den försäkrade åberopa fel eller försummelser begångna av alla organisationer eller personer till vilka den försäkrade har delegerat beslutsfattande beträffande funktioner av väsentlig betydelse för försäkringstäckningen, om felet eller försummelsen har anknytning till en sådan funktion.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-36. Identification of the assured with its servants

  This Clause corresponds to Cl. 59 and Cl. 61 of the 1964 Plan. The Commentary on the first sub-clause was amended in the 2010 version. Sub-clause 1 sets out the important principle that there shall be no identification with the master or crew in respect of faults or negligence committed "in their...

 • § 3-37. Identifikation mellan flera försäkrade och mellan den försäkrade och medägare

  Försäkringsgivaren kan inte gentemot den försäkrade åberopa fel eller försummelser begångna av en annan försäkrad eller medägare i det försäkrade fartyget, eller någon som dessa kan identifieras med enligt § 3-36 andra stycket, om inte denne försäkrade eller medägare har befogenhet att besluta för fartygets drift.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-37. Identification of two or more assureds with each other and of the assured with a co-owner

  This Clause corresponds to Cl. 60, Cl. 129 and Cl. 134, sub-clause 2 of the 1964 Plan. The provision regulates faults and negligence committed by the assured or co-owners of the insured vessel and, to a certain extent, brings together and expands on Cl. 60, Cl. 129 and Cl. 134, sub-clause 2 of th...

 • § 3-38. Identifikation mellan den försäkrade och försäkringstagaren

  Försäkringsgivaren kan gentemot den försäkrade åberopa fel eller försummelse begångna av försäkringstagaren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-38. Identification of the assured with the person effecting the insurance

  As mentioned earlier, the 1964 Plan contained no rules on identification between the person effecting the insurance and the assured. However, the system of the Plan did provide that there was to be full identification between the person effecting the insurance and the assured, an approach that ha...