Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-8: Yrkesskadeförsäkring m.m.

 • § 18-80. Täckning

  Om den försäkrade enligt lag eller tariffavtal är skyldig att teckna dödsfalls- och invaliditetsförsäkring för MOUens besättningsmedlemmar, täcker försäkringsgivaren de anspråk besättningsmedlemmarna har i det sammanhanget.

  Om anspråk som nämnts i första stycket omfattas av täckningen i en annan försäkring som den försäkrade har tecknat, är täckningen enligt den här bestämmelsen subsidiär i förhållande till den försäkringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-80. Scope of cover

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-23 apart from one editorial amendment. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-23.