Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Totalförlust

 • § 15-10. Förhållandet till kapitel 11

  Bestämmelserna i detta avsnitt gäller i tillägg till bestämmelserna i kapitel 11.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-10. Relationship to Chapter 11

  The provision is, strictly speaking, unnecessary, but it does provide an appropriate bridge between Chapter 11 and the other rules in the Section.

 • § 15-11. Ingripande av främmande statsmakt, sjöröveri

  Om fartyget har fråntagits den försäkrade genom ingripande av en främmande statsmakt, vilket försäkringsgivaren är ansvarig för enligt § 2-9, kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust om fartyget inte friges inom tolv månader fr.o.m. den dag ingripandet ägde rum.

  Om fartyget tagits av pirater eller fråntagits den försäkrade genom liknande rättsstridiga ingripanden, vilket försäkringsgivaren är ansvarig för enligt § 2-9, kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust om fartyget inte har kommit till rätta inom tolv månader fr.o.m. den dag ingripandet ägde rum.

  Om det innan utgången av de tidsfrister som nämns i första och andra stycket står klart att den försäkrade inte kommer att återfå fartyget, kan denne kräva ersättning för totalförlust omedelbart.

  Om den försäkrade har krävt ersättning för totalförlust och de fastställda tidsfristerna har löpt ut, har det ingen betydelse för den försäkrades krav att fartyget senare friges.

  § 11-8 och § 11-9 gäller på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-11. Intervention by a foreign State power, piracy

  Sub-clauses 1 and  2 were amended in the 2019 Version. Sub-clause 1 states that the assured is entitled to total loss compensation if the vessel is taken from the assured due to intervention by a foreign State power and the assured has not received it back within twelve  months. The time-limit wa...

 • § 15-12. Instängning

  Om fartyget till följd av instängning förhindras att lämna en hamn eller ett liknande avgränsat område, kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust, om hindret inte har upphört inom tolv månader fr.o.m. den dag det inträffade.

  Bestämmelserna i § 15-11 tredje, fjärde och femte stycket gäller på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-12. Blocking and trapping

  Sub-clause 1 gives the assured a right to total loss compensation when the vessel is prevented from leaving port, etc., as a result of a war risk, and the hindrance lasts for over 12 months. The provision is aimed primarily at cases where the hindrance is of a physical nature, for example, when t...

 • § 15-13. Påtvingat uppehåll m.m.

  Har fartyget hållits utanför intäktsgivande verksamhet i mer än sex månader till följd av försäkringsgivarens krav, jfr. § 15-4, kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-13. Restrictions imposed by the insurer

  The provision confers on the assured entitlement to total loss compensation when restrictions imposed by the insurer prevent the vessel from earning income for a period of over six months. This provision is related to the loss of hire cover, see Cl. 15-18. When the assured is covered for loss of...