Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6: Tidsförlust

 • § 15-16. Förhållandet till kapitel 16

  Bestämmelserna i detta avsnitt gäller i tillägg till bestämmelserna i kapitel 16.

  I stället för § 16-1 andra stycket punkt (b) ska följande gälla:
  Försäkringsgivaren är ansvarig för förlust som beror på att fartyget helt eller delvis inte har intäktsgivande verksamhet därför att det till följd av instängning förhindrats att lämna en hamn eller ett liknande avgränsat område.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-16. Relationship to Chapter 16

  The provision is, strictly speaking, unnecessary, but it does provide an appropriate bridge between the general loss of hire rules in Chapter 16 and the rules in Section 6. The provision shows that the general rules on loss of hire apply to both the "actual" loss of hire cover and to the extensio...

 • § 15-17. Förlust vid anlöp av visitationshamn, tillfälligt uppehåll m.m.

  Försäkringsgivaren täcker också tidsförlust där fartyget förs till hamn av främmande statsmakt för:

  • visitation av last m.m.,
  • uppbringande och tillfälligt kvarhållande.


  Om den försäkrade har anspråk på totalförlustersättning enligt § 15-11 eller § 15-12, har denne inte rätt till ersättning enligt detta avsnitt bortsett från den första månaden av tidsförlusten. Har ersättning redan utbetalats, ska den dras av från totalförlustersättningen. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-17. Loss in connection with a call at a visitation port, a temporary stay, etc.

  Sub-clause 1 sets out the situations in which the assured is entitled to cover under the provision. Calls at a port for visitation (sub-clause 1 (a)) are usually only relevant in wartime or war-like conditions, cf. Cl. 2-9, sub-clause 1 (a), but are also possible in other circumstances, for...

 • § 15-18. Förlust vid beslut om uppehåll m.m.

  Försäkringsgivaren täcker också tidsförlust som beror på försäkringsgivarens beslut, jfr. § 15-4. Detta gäller dock inte i samband med krigsutbrott.

  Om den försäkrade har anspråk på totalförlusttäckning enligt § 15-13, gäller § 15-17 andra stycket på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-18. Loss caused by orders issued by the insurer

  The provision must be read in conjunction with Cl. 15-13, which confers on the assured entitlement to total loss compensation in the event of orders which have considerable impact on the operation of the vessel . Sub-clause 1 sets out when the assured is entitled to loss of hire cover under this...

 • § 15-19. Val av reparationsplats

  § 16-9 gäller inte.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-19. Choice of repair yard

  This provision is based on the so-called alternative approach in the 1972 conditions, see the Commentary on Cl. 15-14 above. Since in war risk insurance it is usually the same insurer who covers the hull insurance portion and the loss of time portion, it has been possible to simplify the provisio...