Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Försäkringens upphörande

 • § 15-5. Stormaktskrig

  Om det uppstår krig eller krigsliknande förhållande mellan några av följande stater: 
  Storbritannien, USA, Frankrike, Den ryska federationen samt Folk-republiken Kina, upphör en försäkring mot krigsrisk omedelbart. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-5. War between the major powers

  The Clause was edited in 2016. It is intended to have the same effect as the Automatic Termination of Cover used for war risk insurance in the English market and regularly included in all war risks reinsurance contracts. The provision means that if war or war-like conditions arise between two or...

 • § 15-6. Användning av atomvapen i krigssyfte

  Vid vilken som helst användning av atomvapen i krigssyfte upphör försäkringen per automatik. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-6. Use of nuclear arms for war purposes

  The Clause is intended to have the same effect as the nuclear arms clause used in the English market. It follows from the first sentence that the insurance terminates immediately if nuclear arms are used for war purposes. The vessel need not be involved in the use of the nuclear arms for the...

 • § 15-7. Bareboat-charter

  Om fartyget hyrs ut, upphör försäkringen per automatik.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-7. Bareboat chartering

  T he Clause was edited in 2016 by inserting “automatically” instead of “immediately” in order to bring the wording in line with Cl. 15-6. Firstly, the insurance will automatically terminate - and not just be suspended - if the vessel is chartered out under a bareboat charterparty. Secondly, the...

 • § 15-8. Uppsägning

  Vid ändrade förhållanden har både försäkringstagaren och försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen med sju dagars varsel (sådan uppsägning träder i kraft på utgången av 7 dagar från midnatt den dagen som försäkringstagaren eller försäkringsgivaren meddelat om uppsägning). En uppsägning får också verkan i förhållande till panthavaren, men försäkringsgivaren ska omedelbart meddela honom om uppsägningen.

  Försäkringsgivaren  ska, så långt det är praktiskt och kommersiellt möjligt, sträva efter att lämna ett förslag till förlängning av försäkringen med bästa möjliga villkor under de ändrade förhållandena.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-8. Cancellation

  The provision concords with the approach in the English war risk insurance conditions. The provision was amended in 2016 by the addition of the words in brackets in the first sentence of sub-clause 1. Sub-clause 2 is completely rewritten .  Sub-clause 1, first sentence , gives both the person...