Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-6: Tidsförlust

 • § 18-74. Förhållandet till avsnitt 4 ovan

  Bestämmelserna i detta avsnitt gäller i tillägg till bestämmelserna i avsnitt 4 ovan.
  I stället för § 18-43 andra stycket punkt (b) ska följande gälla:
  Försäkringsgivaren är ansvarig för förlust som beror på att MOUen helt eller delvis inte har intäktsgivande verksamhet därför att det till följd av instängning förhindrats att lämna en hamn eller ett liknande avgränsat område.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-74. Relationship to Section 4 above

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-16 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant Section and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-16.

 • § 18-75. Förlust vid anlöp av visitationshamn, tillfälligt uppehåll m.m.

  Försäkringsgivaren täcker också tidsförlust där MOUen förs till hamn av främmande statsmakt för:

  • visitation av last m.m., 
  • uppbringande och tillfälligt kvarhållande. 


  Om den försäkrade har anspråk på totalförlustersättning enligt § 18-69 eller § 18-70, har denne inte rätt till ersättning enligt detta avsnitt bortsett från den första månaden av  tidsförlusten. Har ersättning redan utbetalats, ska den dras av från totalförlustersättningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-75. Loss in connection with a call at a visitation port, a temporary stay, etc.

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-17 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-17.

 • § 18-76. Förlust vid beslut om uppehåll m.m

  Försäkringsgivaren täcker också tidsförlust som beror på försäkringsgivarens beslut, jfr. § 18-62. Detta gäller dock inte i samband med krigsutbrott.

  Om den försäkrade har anspråk på totalförlusttäckning enligt § 18-61, gäller§ 18-75 andra stycket på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-76. Loss caused by orders issued by the insurer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-18 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-18.

 • § 18-77. Val av reparationsplats

  § 18-51 gäller inte.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-77. Choice of repairer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-19 apart from correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-19.