Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-2: Försäkringens upphörande

 • § 18-63. Stormaktskrig

  Om det uppstår krig eller krigsliknande förhållande mellan några av följande stater: 
  Storbritannien, USA, Frankrike, Den ryska federationen samt Folkrepubliken Kina, upphör en försäkring mot krigsrisk omedelbart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-63. War between the major powers

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-5. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-5.

 • § 18-64. Användning av atomvapen i krigssyfte

  Vid vilken som helst användning av atomvapen i krigssyfte upphör försäkringen automatiskt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-64. Use of nuclear arms for war purposes

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-6.

 • § 18-65. Bareboat-charter

  Om MOUen hyrs ut upphör försäkringen automatiskt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-65. Bareboat chartering

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-7 apart from an editorial amendment. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-7. Bareboat chartering is rather common in the offshore industry, and very often the bareboat charterer is co-insured either expressly or by...

 • § 18-66. Uppsägning

  Vid ändrade förhållanden har både försäkringstagaren och försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen med sju dagars varsel (sådan uppsägning träder i kraft på utgången av 7 dagar från midnatt den dagen som försäkringstagaren eller försäkringsgivaren meddelat om uppsägning). En uppsägning får också verkan i förhållande till panthavaren, men försäkringsgivaren ska omedelbart meddela honom om uppsägningen.

  Försäkringsgivaren ska, så långt det är praktiskt och kommersiellt möjligt, sträva efter att lämna ett förslag till förlängning av försäkringen med bästa möjliga villkor under de förändrade förhållandena.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-66. Cancellation

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-8.