Translations

Scroll to the top

Kapitel 4: Försäkringsgivarens ersättningsansvar

  • Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser om försäkringsgivarens ansvar

  • Avsnitt 2: Räddningskostnader, inklusive bärgarlön och gemensamt haveri

  • Avsnitt 3: Täckning av den försäkrades ansvar gentemot tredje part

  • Avsnitt 4: Försäkringsbeloppet som gräns för försäkringsgivarens ansvar