Translations

Scroll to the top

Del IV: Andra försäkringar

  • Kapitel 17: Försäkring för fiskefartyg

  • Kapitel 18: Försäkring av mobile offshore-inrättningar (mobile offshore units = MOUs)

  • Kapitel 19: Byggriskförsäkring

  • Kapittel 20: Försäkring för fartyg med handelscertificat

  • Kapitel 21: Ansvarsforsikring