Translations

Scroll to the top

Kapitel 17: Försäkring för fiskefartyg

  • Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser

  • Avsnitt 2: Kaskoförsäkring

  • Avsnitt 3: Kaskoförsäkring – utvidgad täckning

  • Avsnitt 4: Fångst- och utrustningsförsäkring - normaltäckning

  • Avsnitt 5: Tilläggstäckning för nät och notar i havet

  • Avsnitt 6: Tidsförlustförsäkring för fiskefartyg