Translations

Scroll to the top

Kapittel 20: Försäkring för fartyg med handelscertificat

  • Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser

  • Avsnitt 2: Kaskoförsäkring

  • Avsnitt 3: Kaskoförsäkring – utvidgad täckning

  • Avsnitt 4: Kaskoförsäkring – begränsad täckning