Translations

Scroll to the top

Kapitel 19: Byggriskförsäkring

  • Avsnitt 1: Gemensamma bestämmelser

  • Avsnitt 2: Förlust av eller skada på nybygget

  • Avsnitt 3: Täckning av extra kostnader vid misslyckad sjösättning och kostnader för vrakborttagning

  • Avsnitt 4: Ansvarsförsäkring

  • Avsnitt 5: Tilläggstäckning

  • Avsnitt 6: Tilläggstäckning för krigsrisk