Translations

Scroll to the top

Kapitel 15: Krigsförsäkring

  • Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser om krigsförsäkringens omfattning

  • Avsnitt 2: Försäkringens upphörande

  • Avsnitt 3: Fartområde

  • Avsnitt 4: Totalförlust

  • Avsnitt 5: Skada

  • Avsnitt 6: Tidsförlust

  • Avsnitt 7: Redaransvar m.m. (P&I)

  • Avsnitt 8: Yrkesskadeförsäkring m.m.