Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-4: Totalförlust

 • § 18-68. Förhållandet till avsnitt 2-2 ovan

  Bestämmelserna i detta avsnitt gäller i tillägg till bestämmelserna i avsnitt 2-2 ovan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-68. Relationship to Section 2-2 above

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-10 apart from the cross reference to Section 2-2 of Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-10.

 • § 18-69. Ingripande av främmande statsmakt, sjöröveri

  Om MOUen har fråntagits den försäkrade genom ingripande av en främmande statsmakt, vilket försäkringsgivaren är ansvarig för enligt § 2-9, kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust om MOUen inte friges inom tolv månader fr.o.m. den dag ingripandet ägde rum.

  Om MOUen tagits av pirater eller fråntagits den försäkrade genom liknande rättsstridiga ingripanden, vilket försäkringsgivaren är ansvarig för enligt § 2-9, kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust om MOUen inte har kommit till rätta inom tolv månader fr.o.m. den dag ingripandet ägde rum.

  Om det innan utgången av de tidsfrister som nämns i första och andra stycket står klart att den försäkrade inte kommer att återfå MOUen, kan denne kräva ersättning för totalförlust omedelbart.

  Om den försäkrade har krävt ersättning för totalförlust och de fastställda tidsfristerna har löpt ut, har det ingen betydelse för den försäkrades krav att MOUen senare friges.

  § 18-15 och § 18-16 gäller på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-69. Intervention by a foreign State power, piracy

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-11 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. The time limits in sub-clauses 1 and 2 were amended in the 2023 Version in line with the amendments made to Cl. 15-11....

 • § 18-70. Instängning

  Om MOUen till följd av instängning förhindras att lämna en hamn eller ett liknande avgränsat område, kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust om hindret inte har upphört inom tolv månader fr.o.m. den dag det inträffade.

  Bestämmelserna i § 18-69 tredje, fjärde och femte stycket gäller på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-70. Blocking and trapping

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-12 apart from some editorial amendments and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-12.

 • § 18-71. Påtvingat uppehåll m.m.

  Har MOUen hållits utanför intäktsgivande verksamhet i mer än sex månader till följd av försäkringsgivarens krav, jfr. § 18-62, kan den försäkrade kräva ersättning för totalförlust.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-71. Restrictions imposed by the insurer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-13 apart from some editorial amendments and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-13.