Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-7: Redaransvar m.m. (P&I)

 • § 18-78. Täckning

  Försäkringsgivaren täcker ansvar och kostnader som omfattas av MOUens P&I-försäkring om ansvaret/kostnaderna beror på en krigsrisk såsom den definieras i § 2-9 och/eller enligt definitionen i International Group of P&I Clubs Pooling Agreement såsom det löd när försäkringsavtalet slöts.

  Om det inte har tecknats P&I-försäkring mot sjörisk för MOUen ska försäkringsgivarens ansvar enligt första stycket fastställas som om P&I-försäkringen hade tecknats i Gard.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-78. Scope of cover

  The Clause was new in 2016 and corresponds to Cl. 15-20 although somewhat simplified as P&I insurance for MOUs is not poolable within the International Group (IG) of P&I Clubs’ Pooling Agreement and thus not reinsured through the IG’s reinsurance arrangements.  Sub-clause 1  establishes that the...

 • § 18-79. Begränsningar i täckningen

  Om ansvar och kostnader som avses i § 18-78 omfattas av en annan försäkring som den försäkrade har tecknat, är täckningen enligt det här avsnittet subsidiär i förhållande till den försäkringen. Detta ska inte gälla för sjöröveri-risker.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-79. Limitations to the cover

  Sub-clause 1  establishes that as a basic rule the war risks insurer's cover under the war risks section is subsidiary in relation to any other insurance the assured may have effected. The effects for the assured and the insurer of the insurance being made subsidiary are set out in Cl. 2-6 and Cl...