Translations

Scroll to the top

Avsnitt 8: Yrkesskadeförsäkring m.m.

 • § 15-23. Täckning

  Om den försäkrade enligt lag eller tariffavtal är skyldig att teckna dödsfalls- och invaliditetsförsäkring för fartygets besättningsmedlemmar, täcker försäkringsgivaren de anspråk besättningsmedlemmarna har i det sammanhanget.

  Om anspråk som nämnts i första stycket omfattas av täckningen i en annan försäkring som den försäkrade har tecknat, är täckningen enligt den här bestämmelsen subsidiär i förhållande till den försäkringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-23. Scope of cover

  Sub-clause 1 states that war risk insurance will cover death and disablement of the crew, insofar as it is a consequence of the assured's obligation by law or pursuant to a collective agreement to effect insurance to cover such eventualities. Sub-clause 2 makes the insurance subsidiary to any oth...