Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Kaskoförsäkring

  • Avsnitt 2-1: Allmänna bestämmelser om kaskoförsäkringens omfattning

  • Avsnitt 2-2: Totalförlust

  • Avsnitt 2-3: Skada

  • Avsnitt 2-4: Den försäkrades ansvar för kollision eller kontakt