Translations

Scroll to the top

Kapitel 5: Ersättningens bestämmande

  • Avsnitt 1: Beräkning av ersättning, räntor, förskott m.m.

  • Avsnitt 2: Den försäkrades ansvar gentemot tredje part

  • Avsnitt 3: Den försäkrades krav gentemot tredje part

  • Avsnitt 4: Försäkringsgivarens rätt att överta försäkringsföremålet vid utbetalning av ersättning

  • Avsnitt 5: Preskription m.m.