Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-3: Verksamhetsområden

 • § 18-67. Uteslutna och villkorade områden

  Försäkringsgivaren kan när som helst fastställa eller ändra försäkringens verksamhetsområde.

  Försäkringsgivaren kan i detta sammanhang bestämma följande:

  • vissa områden ska ha status som villkorade områden. I sådana områden kan MOUen fortsätta att utöva verksamhet eller förflyttas till, men tilläggspremie ska erläggas,
  • vissa områden ska ha status som uteslutna områden. Sådana områden ligger utanför försäkringens verksamhetsområde.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-67. Excluded and conditional areas

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-9 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-9.