Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Krigsförsäkring

  • Avsnitt 5-1: Allmänna bestämmelser om krigsförsäkringens omfattning

  • Avsnitt 5-2: Försäkringens upphörande

  • Avsnitt 5-3: Verksamhetsområden

  • Avsnitt 5-4: Totalförlust

  • Avsnitt 5-5: Skada

  • Avsnitt 5-6: Tidsförlust

  • Avsnitt 5-7: Redaransvar m.m. (P&I)

  • Avsnitt 5-8: Yrkesskadeförsäkring m.m.