Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Fartområde

 • § 15-9. Uteslutna och villkorade fartområden

  Förutom § 3-15 gäller följande:
  Försäkringsgivaren kan när som helst fastställa eller ändra försäkringens fartområde. Denne kan i detta sammanhang bestämma följande:

  • Vissa områden ska ha status som villkorade områden. I sådana områden kan fartyget fortsätta segla, men tilläggspremie ska erläggas.
  • Vissa områden ska ha status som uteslutna områden. Sådana områden ligger utanför försäkringens fartområde.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-9. Excluded and conditional trading areas

  The provision starts with the general trading areas set out in Cl. 3-15 and is based on the assumption that they will also apply to war risks insurance. In addition, the provision opens the door to the war risk insurer being able to determine different trading areas at any time. This implies,...