Translations

Scroll to the top

Del II: Kaskoförsäkring

  • Kapitel 10: Allmänna bestämmelser om kaskoförsäkringens omfattning

  • Kapitel 11: Totalförlust

  • Kapitel 12: Skada

  • Kapitel 13: Den försäkrades ansvar för kollision eller kontakt