Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Kaskoförsäkring – utvidgad täckning

  • § 20-14. Utvidgad maskinskadetäckning

    Om uttryckligen avtalat i försäkringsavtalet, täcker försäkringen maskinskada i enlighet med bestämmelserna i kapitel 12. De ändringar som anges i § 20-11 och § 20-12 tillämpas för täckning av skador på maskineri, elektronisk utrustning m.m.

    View Commentary Go to full Commentary page

    Clause 20-14. Extended cover of damage to machinery

    Section 2 applies in full to the other parts of the hull insurance. The fact that extended cover for damage to machinery has been agreed will be evident from the insurance contract. In such case, damage to machinery, electronic equipment, etc. will be covered in accordance with the ordinary rules...