Translations

Scroll to the top

Del I: Gemensamma regler för alla försäkringstyper

  • Kapitel 1: Inledande bestämmelser

  • Kapitel 2: Allmänna bestämmelser om försäkringens omfattning

  • Kapitel 3: Försäkringstagarens och den försäkrades plikter

  • Kapitel 4: Försäkringsgivarens ersättningsansvar

  • Kapitel 5: Ersättningens bestämmande

  • Kapitel 6: Premie

  • Kapitel 7: Medförsäkring av panthavare

  • Kapitel 8: Medförsäkring av tredje part

  • Kapitel 9: Förhållandet mellan huvudförsäkringsgivaren och medförsäkringsgivarna