Translations

Scroll to the top

Kapitel 3: Försäkringstagarens och den försäkrades plikter

  • Avsnitt 1: Försäkringstagarens upplysningsplikt

  • Avsnitt 2: Riskändring

  • Avsnitt 3: Säkerhetsföreskrifter

  • Avsnitt 4: Räddningsåtgärder m.m.

  • Avsnitt 5: Den försäkrades uppsåtliga eller vårdslösa framkallande av haveri

  • Avsnitt 6. Identifikation