Translations

Scroll to the top

Kapitel 2: Allmänna bestämmelser om försäkringens omfattning

  • Avsnitt 1: Intresse och försäkringsvärde

  • Avsnitt 2: Risker, orsakssammanhang och förlust