Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-1: Allmänna bestämmelser om krigsförsäkringens omfattning

 • § 18-59. Täckta risker

  Försäkringen omfattar krigsrisk, jmf. § 2-9.

  Om försäkringen mot sjörisk har upphävts under förhållanden som anges i § 3-19, omfattar försäkringen också sjörisk, jfr. § 2-8.

  Denna försäkring mot krigsrisk täcker ej föremål i förvar på land enligt § 18-3. För föremål som har flyttats från MOUen, suspenderas försäkringen vid avslutad lossning av föremålet i hamn. Försäkringsgivarens ansvar återupptas vid påbörjande av lastningsoperation av föremål från hamn ombord en MOU eller ett fartyg.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-59. Perils covered

  This Clause was amended in 2023 by adding a new sub-clause 3. Sub-clauses 1 and 2 are verbatim the same as Cl. 15-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-1.  Section 5 will only apply if it has been agreed that the insurance of the MOU also covers war perils. If the insurance contract is...

 • § 18-60. Försäkrade intressen

  Beroende på § 18-61 så täcker försäkringen:

  • totalförlust och skada, jfr. avsnitt 2-1 till 2-3 ovan samt 5-4 och 5-5 nedan,
  • kollisionsansvar, jfr. avsnitt 2-4 ovan,
  • kaskointresse/fraktintresse, jfr. avsnitt 3 ovan,
  • tidsförlust, jfr. avsnitt 4 ovan samt 5-6 nedan,
  • redaransvar (P&I), jfr. avsnitt 5-7 nedan inkluderande yrkesskadeförsäkring etc., jfr. avsnitt 5-8 nedan.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-60. Interests insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-2 apart from the cross references to the relevant sections in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-2.

 • § 18-61. Försäkringsbelopp

  Täckning för vart av intressena uppräknade i § 18-60 är beroende på om parterna har överenskommit om separata försäkringsbelopp för vart och ett av de olika intressena. Angående tidsförlustförsäkring så måste dagsbeloppet också framgå i försäkringsavtalet, jfr. § 18-47 och § 18-48, samt självrisk perioden, jfr. § 18-49, och antalet dagar försäkrade per haveri och totalt, jfr. § 18-43 tredje stycket.

  Om inget annat avtalats, så ska de följande försäkringsbeloppen tillämpas:

  • Försäkringsbeloppet för § 18-60 (e) P&I och yrkesskadeförsäkringen är det totala beloppet som försäkras enligt § 18-60 (a) och (c). Inom detta kombinerade belopp, täcks kostnader som ålagts för att förhindra förluster enligt avsnitt 5-7 och 5-8. § 4-18 är inte tillämplig.
  • Försäkringsbeloppet för § 18-60 (b) kollisionsansvar ska vara likvärdigt med försäkringsbeloppet för § 18-60 (a) med tillägg av försäkringsbeloppet för § 18-60 (c) kaskointresse, jfr. § 18-39 (b).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-61. Sum insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-3 apart from the cross references to the relevant sections and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-3. It is in Cl. 18-61, sub-clause 2, letter (b), expressly made clear that the limitation of cover of...

 • §18-62. Säkerhetsföreskrifter

  Försäkringsgivaren kan under försäkringstiden i särskilda säkerhetsföreskrifter (jfr. § 3-22) ställa krav på bl.a. följande:

  • att MOUen inte ska starta en planerad flytt eller verksamhet, eller fullfölja en pågående flytt eller verksamhet.
  • att MOUen ska eller inte ska följa en viss rutt.
  • att MOUen ska deviera, förflyttas från en hamn till en annan, eller bli liggande i en viss hamn.
  • att MOUen inte ska föra last av en viss typ eller vissa passagerare. 
  • att MOUen ska eller inte ska följa främmande statsmakts myndighetsbeslut.
  • att den försäkrade utan oskäligt dröjsmål ska lämna information om MOUens position, om resor som MOUen genomför eller ska genomföra, om avgångs- och ankomsttider, lastens art, resrutt, kontraktsförhållanden m.m., och om eventuella ändringar av information som lämnats tidigare om sådana förhållanden.

   

  Vid brott mot fastställda säkerhetsföreskrifter gäller § 3-25, andra stycket, på motsvarande sätt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-62. Safety regulations

  This Clause was new in 2016 and is by and large verbatim the same as Cl. 15-4 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-4. In particular to letter (a), the words “complete a move or operation in progress” means that the assured must be allowed to comply...