Translations

Scroll to the top

Kapittel 5: Erstatningsoppgjøret

  • Avsnitt 1: Erstatningsberegning, renter, forskudd m.v.

  • Avsnitt 2: Sikredes ansvar overfor tredjepart

  • Avsnitt 3: Sikredes dekningskrav mot tredjepart

  • Avsnitt 4: Assurandørens rett til å overta forsikringsgjenstanden ved utbetaling av erstatning

  • Avsnitt 5: Foreldelse m.v.