Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-2: Opphør av forsikringen

 • § 18-63. Stormaktskrig

  Oppstår det krig eller krigslignende forhold mellom noen av de følgende stater: 
  Storbritannia, USA, Frankrike, Den russiske føderasjon, Folkerepublikken Kina, opphører forsikringen mot krigsfare umiddelbart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-63. War between the major powers

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-5. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-5.

 • § 18-64. Bruk av atomvåpen i krigsøyemed

  Ved enhver bruk av atomvåpen i krigsøyemed opphører forsikringen umiddelbart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-64. Use of nuclear arms for war purposes

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-6.

 • § 18-65. Bortleie

  Blir MOUen bortleiet (bareboat-befraktet) opphører forsikringen umiddelbart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-65. Bareboat chartering

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-7 apart from an editorial amendment. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-7. Bareboat chartering is rather common in the offshore industry, and very often the bareboat charterer is co-insured either expressly or by...

 • § 18-66. Oppsigelse

  Ved endrede forhold har både forsikringstageren og assurandøren rett til å si opp forsikringen med syv dagers varsel (slik oppsigelse vil være i kraft ved utløpet av 7 dager fra midnatt den dag oppsigelsesvarselet er gitt av eller til assurandøren). En oppsigelse får også virkning i forhold til panthaveren, men assurandøren skal umiddelbart varsle panthaver om den. 

  Assurandøren vil bestrebe i den grad det er praktisk og kommersielt mulig å fremlegge et forslag til fortsettelse av forsikringen på best mulige vilkår under de endrede omstendigheter.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-66. Cancellation

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-8.