Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-8: Yrkesskadeforsikring m.v.

 • § 18-80. Dekningsområdet

  Har sikrede i henhold til lov eller tariffavtale plikt til å tegne dødsfalls- og invaliditetsforsikring på MOUens besetningsmedlemmer, dekker assurandøren de krav besetningsmedlemmene har i denne forbindelse.

  Omfattes krav som nevnt i første ledd av dekningen til en annen forsikring sikrede har tegnet, er dekningen etter denne bestemmelsen subsidiær i forhold til den forsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-80. Scope of cover

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-23 apart from one editorial amendment. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-23.