Translations

Scroll to the top

Kapittel 20: Forsikring for fartøyer med fartssertifikater

  • Avsnitt 1: Generelle bestemmelser

  • Avsnitt 2: Kaskoforsikring

  • Avsnitt 3: Kaskoforsikring - utvidet dekning

  • Avsnitt 4: Kaskoforsikring - begrenset dekning