Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6: Tilleggsdekning for krigsfare

 • § 19-28. Farefeltet

  Forsikringen omfatter krigsfare, jfr. § 2-9, med unntak for streik og lock out.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-28. Perils insured

  The range of perils insured under the builders’ risks insurance contract has been reduced as regards war perils, cf. Cl. 19-1. The main rule is that only marine perils are covered by the insurance. Cl. 19-1 refers to Cl. 2-8, which means that the distinction between marine perils and war perils...

 • § 19-29. Forsikringstiden

  Assurandørens ansvar begynner å løpe når forsikringsobjektet er sjøsatt.

  For maskineri, deler og materialer begynner ansvaret likevel først å løpe når de er kommet ombord i det sjøsatte forsikringsobjektet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-29. Insurance period

  Sub-clause 1 states that the insurance does not attach until the subject-matter insured has been launched. While the subject-matter insured is on land it thus has no war risk cover. The limitation has to do with the fact that it is not until after the subject-matter insured has been launched that...

 • § 19-30. Hvilke bestemmelser som ellers gjelder

  Reglene i kapittel 19 avsnitt 1 til 4 får tilsvarende anvendelse på denne forsikring.

  For forsikringen gjelder også § 15-5, § 15-6 og § 15-8.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-30. Other applicable provisions

  Sub-clause 1 states that the provisions in Sections 1 to 4 shall apply to the war risks insurance. The war risks insurance thus partly covers hull insurance, partly damage and costs recoverable under Section 3, and partly liability insurance for the yard under Section 4. Sub-clause 2 refers to Cl...