Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-1: Alminnelige regler om krigsforsikringens omfang

 • § 18-59. Farer som dekkes

  Forsikringen dekker krigsfarer, jfr. § 2-9.

  Dersom forsikringen som dekker sjøfarer blir suspendert under slike omstendigheter som nevnt i § 3-19, dekker forsikringen også sjøfarer, jfr. § 2-8.

  Denne forsikringen mot krigsfarer dekker ikke gjenstander lagret på land i henhold til § 18-3. For gjenstander fjernet fra MOUen, suspenderes forsikringen ved ferdigstillelse av lossing av gjenstandene på havnen. Assurandørenes ansvar trer i kraft igjen ved oppstart av lasteoperasjoner for gjenstandene fra havnen og til en MOU eller et fartøy.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-59. Perils covered

  This Clause was amended in 2023 by adding a new sub-clause 3. Sub-clauses 1 and 2 are verbatim the same as Cl. 15-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-1.  Section 5 will only apply if it has been agreed that the insurance of the MOU also covers war perils. If the insurance contract is...

 • § 18-60. Interesser som dekkes

  Forutsatt avtale i henhold til § 18-61, dekker forsikringen:

  • totaltap og skade, jfr. avsnitt 2-1 til 2-3 over og 5-4 og 5-5 under,
  • kollisjonsansvar, jfr. avsnitt 2-4 over,
  • kaskointeresse/fraktinteresse, jfr. avsnitt 3 over,
  • tidstap, jfr. avsnitt 4 over og 5-6 under,
  • rederansvar (P&I), jfr. avsnitt 5-7 under, herunder yrkesskade etc., 
   jfr. avsnitt 5-8 under.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-60. Interests insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-2 apart from the cross references to the relevant sections in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-2.

 • § 18-61. Forsikringssum

  Dekning av de i § 18-60 nevnte interesser forutsetter at partene har avtalt en separat forsikringssum for hver interesse. For tidstapsforsikring må forsikringsavtalen i tillegg angi dagsbeløpet, jfr. § 18-47 og § 18-48, egenandelsperioden, jfr. § 18-49 og antallet erstatningsdager per havari og i alt, jfr. § 18-43, tredje ledd. 

  Dersom ikke annet er avtalt, skal følgende forsikringssummer gjelde:

  • Forsikringssummen for § 18-60 (e) P&I og yrkesskadeforsikring er den samlede forsikringssum i henhold til § 18-60 (a) og (c). Innenfor denne kombinerte forsikringssum skal utgifter til redningsforanstaltninger i henhold til avsnitt 5-7 og 5-8 være dekket. § 4-18 gjelder ikke.
  • Forsikringssummen for § 18-60 (b), kollisjonsansvar, skal være lik forsikringssummen for § 18-60 (a) og gjenstand for den begrensning som følger av § 18-37 med tillegg av forsikringssummen for § 18-60 (c) kaskointeresse, jfr. § 18-39 (b).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-61. Sum insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-3 apart from the cross references to the relevant sections and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-3. It is in Cl. 18-61, sub-clause 2, letter (b), expressly made clear that the limitation of cover of...

 • § 18-62. Sikkerhetsforskrifter

  I løpet av forsikringsperioden kan assurandøren ved spesielle sikkerhetsforskrifter, jfr. § 3-22, utarbeide instrukser blant annet om at:

  • MOUen skal ikke legge ut på en planlagt flytting eller operasjon eller fullføre en pågående flytting eller operasjon,
  • MOUen skal følge eller ikke følge en bestemt reiserute,
  • MOUen skal deviere, flyttes fra et sted til et annet, forbli på et bestemt sted,
  • MOUen ikke skal føre en bestemt type last eller visse personer om bord,
  • MOUen skal eller skal ikke opptre i samsvar med ordre gitt av en fremmed statsmakt,
  • sikrede uten ugrunnet opphold skal opplyse om MOUens posisjon, om flyttinger og operasjoner som MOUen utfører eller skal utføre, om tidspunkter for avgang og ankomst, om type last, reiseruten, befraktningsforholdet, etc., og om endringer i tidligere gitte opplysninger om slike forhold.

   

  Ved brudd på en spesiell sikkerhetsforskrift, gjelder § 3-25, annet ledd, tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-62. Safety regulations

  This Clause was new in 2016 and is by and large verbatim the same as Cl. 15-4 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-4. In particular to letter (a), the words “complete a move or operation in progress” means that the assured must be allowed to comply...