Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Krigsforsikring

  • Avsnitt 5-1: Alminnelige regler om krigsforsikringens omfang

  • Avsnitt 5-2: Opphør av forsikringen

  • Avsnitt 5-3: Operasjonsområder

  • Avsnitt 5-4: Totaltap

  • Avsnitt 5-5: Skade

  • Avsnitt 5-6: Tidstap

  • Avsnitt 5-7: Rederansvar m.v. (P&I)

  • Avsnitt 5-8: Yrkesskadeforsikring m.v.