Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Kaskoforsikring - utvidet dekning

 • § 17-18. Utvidet maskinskadedekning

  Reglene i kapittel 12 med de endringer som fremgår av § 17-14 og § 17-15 kommer til anvendelse for dekningen av skader på maskineri, elektronisk utstyr m.v.. 

  Skade på fabrikkmaskineri til bearbeidelse eller foredling av fangst e.l. er likevel ikke dekket, med mindre skaden er en følge av at fartøyet har vært utsatt for sammenstøt, støtning, jordskjelv, eksplosjon utenfor maskineriet eller brann, eller at fartøyet er sunket eller kantret.

  Forseilingsomkostninger i forbindelse med skade på notvinsj, linespill, trålvinsj eller annen innhivningsanordning for fiskeredskaper, sildepumper o.l. er heller ikke dekket, dersom skaden er gjenstand for fradrag etter § 17-15 litra (c).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-18. Extended cover of damage to machinery

  Section 2 applies in full to the other parts of the hull insurance. The fact that extended cover for damage to machinery has been agreed will be evident from the insurance contract, see sub-clause 1. In such case, damage to machinery, electronic equipment, etc. will be covered in accordance with...