Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-6: Tidstap

 • § 18-74. Forholdet til avsnitt 4 over

  Bestemmelsene i dette avsnittet skal gjelde i tillegg til bestemmelsene i avsnitt 4 over.

  Istedenfor § 18-43, annet ledd (b) gjelder:
  Assurandøren hefter for tap som skyldes at MOUen helt eller delvis er ute av inntektsgivende virksomhet fordi det som følge av innestengning er forhindret fra å forlate en havn eller et lignende avgrenset område.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-74. Relationship to Section 4 above

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-16 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant Section and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-16.

 • § 18-75. Tap ved anløp av visitasjonshavn, midlertidig opphold m.v.

  Assurandøren dekker også tidstap hvor fartøyet bringes til havn av fremmed statsmakt for: 

  • visitasjon av last m.v. 
  • oppbringelse og midlertidig tilbakeholdelse.

  Har sikrede krav på totaltapserstatning etter § 18-69 eller § 18-70, har den ikke rett til erstatning etter dette avsnitt utover den første måneden av tidstapet. Er erstatning allerede utbetalt, skal den trekkes fra i totaltapserstatningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-75. Loss in connection with a call at a visitation port, a temporary stay, etc.

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-17 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-17.

 • § 18-76. Tap ved pålegg gitt av assurandøren

  Assurandøren dekker også tidstap som følge av pålegg fra assurandøren, jfr. § 18-62. Dette gjelder likevel ikke i forbindelse med krigsutbrudd.

  Har sikrede krav på totaltapserstatning etter § 18-61, gjelder § 18-75, annet ledd, tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-76. Loss caused by orders issued by the insurer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-18 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-18.

 • § 18-77. Valg av reparasjonssted

  § 18-51 gjelder ikke.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-77. Choice of repairer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-19 apart from correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-19.