Translations

Scroll to the top

Kapittel 18: Forsikring av mobile offshore-innretninger (mobile offshore units = MOUs)

  • Avsnitt 1: Felles bestemmelser

  • Avsnitt 2: Kaskoforsikring

  • Avsnitt 3: Særskilte forsikringer mot totaltap

  • Avsnitt 4: Tidstapforsikring

  • Avsnitt 5: Krigsforsikring

  • Avsnitt 6: Byggerisikoforsikring