Translations

Scroll to the top

Kapittel 2: Alminnelige regler om forsikringens omfang

  • Avsnitt 1: Interesse og forsikringsverdi

  • Avsnitt 2: Farefelt, årsakssammenheng og tap