Translations

Scroll to the top

Kapittel 17: Forsikring for fiskefartøyer

  • Avsnitt 1: Generelle bestemmelser

  • Avsnitt 2: Kaskoforsikring

  • Avsnitt 3: Kaskoforsikring - utvidet dekning

  • Avsnitt 4: Fangst og utstyrsforsikring - normaldekning

  • Avsnitt 5: Tilleggsdekning for garn og nøter i sjøen

  • Avsnitt 6: Tidstapforsikring for fiskefartøy