Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-3: Operasjonsområder

 • § 18-67. Ekskluderte og betingede områder

  I tillegg til § 3-15 gjelder følgende:
  Assurandøren kan til enhver tid fastsette nye eller endre eksisterende operasjonsområder. Assurandøren kan i den forbindelse bestemme at:

  • visse områder skal ha status som betingede områder. MOUen kan mot en tilleggspremie fortsatt flytte og operere i slike områder.
  • visse områder skal ha status som ekskluderte. Slike områder faller utenfor operasjonsområdet.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-67. Excluded and conditional areas

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-9 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-9.