Translations

Scroll to the top

Kapittel 19: Byggerisikoforsikring

  • Avsnitt 1: Fellesbestemmelser

  • Avsnitt 2: Tap av eller skade på forsikringsobjektet

  • Avsnitt 3: Dekning av ekstrautgifter ved mislykket sjøsetting og utgifter til vrakfjerning

  • Avsnitt 4: Ansvarsforsikring

  • Avsnitt 5: Tilleggsdekninger

  • Avsnitt 6: Tilleggsdekning for krigsfare