Translations

Scroll to the top

Luku 13: Vakuutetun vastuu yhteentörmäyksestä tai muusta törmäyksestä

 • Kohta 13-1. Vakuutuksenantajan vastuun laajuus

  Vakuutuksenantaja korvaa vakuutetulle menetyksen, joka on seurausta vakuutettuun kohdistetusta vastuusta, jonka alus tarvikkeineen, varusteineen tai lasteineen tai aluksen käyttämä hinausalus on aiheuttanut yhteentörmäyksen tai muun törmäyksen yhteydessä.

  Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan korvaa:

  • vastuuta, joka syntyy aluksen suorittaessa hinausta tai joka johtuu hinauksesta, paitsi jos tämä tapahtuu kohdan 3-12 alakohdassa 2 mainitussa pelastusoperaatiossa,
  • vastuuta henkilövahingoista tai kuolemantapauksista,
  • muuta menetystä, jonka ovat kärsineet matkustajat tai miehistö vakuutetulla aluksella,
  • vastuuta lastin, muiden vakuutetussa aluksessa olevien esineiden tai aluksen käyttämien varusteiden vahingoittumisesta tai menetyksestä,
  • vastuuta rahtaajiin tai muihin tahoihin, joilla on etuus vakuutetussa aluksessa,
  • vastuuta saastuttamiseen liittyvistä vahingoista sekä öljyn tai muiden nesteiden tai helposti haihtuvien aineiden aiheuttaman tulipalon tai räjähdyksen seurauksena syntyvistä vahingoista, radioaktiivisten aineiden aiheuttamista saastumisvahingoista ja koralliriuttojen vahingoittumisesta ja muista ympäristövahingoista. Vakuutuksenantaja on kuitenkin vastuussa, jos vakuutettua vaaditaan toisen aluksen kanssa tapahtuneen yhteentörmäyksen johdosta vastaamaan kyseisen aluksen vahingoista, mukaan lukien aluksen tarvikkeet ja lasti,
  • vastuuta lastin tai polttoaineen aiheuttamasta menetyksestä karille ajon tai jäähän törmäämisen seurauksena,
  • vastuuta menetyksestä, jota aiheutetaan aluksen ankkurien, kiinnitys- ja hinausvarusteiden, lastaus- ja purkausvarusteiden, laskuportaiden yms. käytön yhteydessä, ja vastuuta näiden esineiden vahingoittumisesta tai menetyksestä,
  • vastuuta vakuutetun aluksen hylyn poiskuljetuksesta ja vakuutetun aluksen aiheuttamista liikennöintiesteistä,
  • maksujen palautusta, joka koskee maksua, jonka kolmas osapuoli on suorittanut yllä olevissa alakohdissa (a) – (i) mainittujen menetysten korvauksena.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-1. Scope of liability of the insurer

  The wording was amended editorially in the 2013 Plan in order to better protect the insurer form being subject to a direct action in a non-Nordic country, cf. the corresponding amendments made to Cl. 4-17. Sub-clause 1 contains a specific statement of the liability the hull insurer shall cover. (...

 • Kohta 13-2. Vastuun rajoittaminen usean aluksen tonniston tai arvon perusteella

  Jos vakuutetun vastuuta rajoitetaan usean aluksen tonniston tai arvon perusteella ja kyseiset alukset on vakuutettu eri vakuutuksenantajien toimesta, kukin yksittäinen vakuutuksenantaja vastaa siitä vastuun osasta, joka vastaa kyseisen aluksen tonnistoa tai arvoa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-2. Limitation of liability based on tonnage or value of more than one vessel

  Where a tug and tow, or a string of barges, become involved in a collision, the calculation of the liable shipowner’s limit of liability may cause problems. In certain cases, the owner will be liable along with several of the involved vessels, insofar as the limit of liability is calculated on th...

 • Kohta 13-3. Vakuutuksenantajan enimmäisvastuu yksittäisen haverin yhteydessä

  Vakuutuksenantaja vastaa vakuutusmäärään saakka yksittäisen haverin aiheuttamasta korvausvastuusta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-3. Maximum liability of the insurer in respect of any one casualty

  In addition to the Commentary on the Clause contained in the Commentary on Cl. 4-18, the following should be mentioned: Practical considerations seem to call for using the vessel’s limitation amount as a limit for the hull insurers’ liability for collision compensation. In that event, the need to...

 • Kohta 13-4. Omavastuu

  Kunkin haverin osalta korvausmäärästä vähennetään vakuutussopimuksessa mainittu määrä.

  Oikeudenkäyntikulut, vrt. kohta 4-4, korvausvaatimuksen yhteydessä syntyneet kustannukset, vrt. kohta 4-5, ja torjuntakustannukset, vrt. kohdat 4-7 - 4-12, korvataan ilman omavastuuosuutta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-4. Deductible

  The provision is worded in accordance with the same principles as the provision concerning deductible for hull damage, Cl. 12-18, and reference is made to the Commentary on that Clause. A provision has furthermore been added in Cl. 13-4 to the effect that the insurer is liable for litigation cost...