Translations

Scroll to the top

Kappale 1: Yleiset säännökset

 • Kohta 19-1. Katetut vaarat/ks. kohta 2-8, vrt. Kohta 2-10

  Vakuutus kattaa merivaarat, vrt. kohta 2-8, sekä lakot ja työsulut. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-1. Perils covered/Ref. Clause 2-8, cf. Clause 2-10

  This Commentary was amended in the 2013 Plan. Cl. 19-1 applies to marine perils, cf. Cl. 2-8, and to strikes and lockouts. If the assured wishes to take out cover against riots, sabotage, piracy and mutiny, it must be done under Section 6 – Supplementary cover for war perils. This cover applies...

 • Kohta 19-2. Vakuutuskausi/ks. Kohta 1-5

  Vakuutus on voimassa rakennussopimuksen mukaiseen luovutusajankohtaan. Jos luovutus tapahtuu kyseistä ajankohtaa myöhemmin, vakuutusta jatketaan automaattisesti lisävakuutusmaksua vastaan vakuutussopimuksen mukaan, kunnes ostaja on todellisuudessa ottanut vakuutuskohteen vastaan.

  Jos ostaja ei ole ottanut vastaan vakuutuskohdetta, vakuutusta jatketaan automaattisesti lisävakuutusmaksua vastaan vakuutussopimuksen mukaan, kunnes toinen ostaja on todellisuudessa ottanut vakuutuskohteen vastaan.

  Vakuutuksen jatkamista alakohtien 1 ja 2 mukaan ei sovelleta yli 9 kuukautta rakennussopimuksessa määritellyn luovutusajankohdan jälkeen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-2. Insurance period/Ref. Clause 1-5

  The provision and the commentaries were amended in the 2013 Plan. The term “newbuilding” is replaced with “subject-matter insured” because practice in recent years has shown that the Chapter is increasingly also applied in connection with the rebuilding of vessels and building of other units....

 • Kohta 19-2A. Vakuutusmaksu kokonaishäviön sattuessa

  Jos vakuutuksenantaja maksaa korvauksen kokonaishäviöstä kohdan 19-13, alakohta 1 mukaisesti tai maksaa vakuutusmäärän kohdan 4-21 mukaisesti, hänellä on oikeus koko sovittuun vakuutusmaksuun.

  Jos vakuutuksenantaja maksaa korvauksen kokonaishäviöstä kohdan 19-13, alakohta 2 mukaisesti hän on oikeutettu ainoastaan siihen koko sovitun vakuutusmaksun osaan, joka vastaa maksetun korvauksen suhdetta vakuutusmäärään.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-2A. Premium in the event of total loss

  This Clause was added in 2016 and corresponds to Cl. 18-83. The combined effect of Cl. 6-3, cf. Cl. 1-5, sub-clause 4, is that for insurance contracts attaching for more than one year, the insurer would be entitled to only one year premium in case he pays the sum insured as a result of total loss...

 • Kohta 19-3. Myötä vakuutus/ks. kohta 8-1

  Ellei ole sovittu toisin, on ostaja myötä vakuutettu kohdan 8-1 mukaisesti. Tätä ei kuitenkaan sovelleta kulujen kattamiseen kappaleen 3 mukaan.

  Jos kappaleessa 4 mainittu vastuu on katettu toisella myötä vakuutetun ottamalla vakuutuksella, myötä vakuutetun kate luvun 4 mukaan on toissijainen tuon vakuutuksen suhteen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-3. Co-insurance/Ref. Clause 8-1

  The Commentary was amended in the 2013 Plan. The subject-matter insured will normally be built according to a building contract entered into between the yard and the buyer. In order to safeguard the interests of both parties in the subject-matter insured and components/parts to be incorporated in...

 • Kohta 19-4. Rakennussopimuksen siirtäminen/ks. Kohta 3-21

  Jos rakennussopimus siirretään uudelle telakalle, vakuutus raukeaa siirtopäivänä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-4. Transfer of the building contract/Ref. Clause 3-21

  It has been made some editorial amendments in the Commentary of the 2013 Plan. This Clause states that the insurance will terminate if the building contract is transferred to a new yard. In the Plan, a distinction is made between a transfer to a new buyer and a transfer to a new yard. If the...

 • Kohta 19-5. Vakuutuspaikka

  Vakuutus on voimassa seuraavasti:

  • rakentajan telakalla tai muilla alueilla satamassa, jossa rakentajan telakka sijaitsee, ja näiden alueiden välisen kuljetuksen aikana,
  • merikoematkoilla, jotka suoritetaan sertifikaatissa täsmennetyllä alueella, mukaan lukien kulkualue.


  Jos asiasta on sovittu erikseen, vakuutus kattaa myös valmistamisen tai kuljetuksen telakan ulkopuolisilla alueilla rakennussatamassa, mikäli siitä on sovittu vakuutussopimuksessa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-5. Place of insurance

  Cl. 19-5 sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. This provision defines the geographical scope of the insurance. Sub-clause 1 (a) delimits the insurance to the builder’s yard or other premises in the port where the yard is situated and transport between these areas. A shipyard will often...

 • Kohta 19-6. Vakuutusmäärä vakuutuksenantajan vastuun rajana/ks. Kohdat 4-18 ja 4-19

  Kohdan 4-18 alakohdassa 1 mainitun vakuutusmäärän lisäksi vakuutuksenantaja vastaa erikseen sellaiseen määrään asti, joka vastaa vahingoista, kuluista ja vastuusta maksettavaa vakuutusmäärää kappaleen 3 ja kappaleen 4 mukaan yhden yksittäisen haverin yhteydessä. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-6. The sum insured as the limit of the liability of the insurer/Ref. Clause 4-18 and Clause 4-19

  This provision entails that the insurer may become liable for up to three sums insured: one sum insured for loss of or damage to the subject-matter insured according to Section 2, one sum insured for loss in connection with measures to prevent or minimise a casualty covered under Section 2, and o...

 • Kohta 19-7. Vakuutusmäärän kasvu

  Jos projektin arvo ylittää vakuutusmäärän, tulee vakuutetun ilmoittaa siitä vakuutuksenantajalle mahdollisimman pian. Vakuutetun on maksettava lisämaksua arvon noususta ja vakuutuksenantajan/vakuutuksenantajien on hyväksyttävä osuutensa kasvusta.

  Vakuutusmäärä ei saa missään olosuhteissa ylittää 110 % alkuperäisestä vakuutusmäärästä, paitsi jos vakuutuksenantajat ovat antaneet ennalta hyväksyntänsä ja on päästy yhteisymmärrykseen ylityksen ehdoista.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-7. Escalation of the sum insured

  This Clause was new in the 2013 Plan. The rationale for this Clause is that the assured must be able to be certain that he is covered even if the contract price increases during the building process by, for instance, 5%. At present, insurers are only bound to a maximum of the sum insured fixed in...

 • Kohta 19-8. Omavastuu

  Jokaisen haverin osalta vähennetään vakuutussopimuksessa ilmoitettu omavastuu. Jos sama haveri oikeuttaa korvaukseen kappaleiden 2, 3 ja/tai 4 mukaan, vähennetään vain yksi omavastuu.

  Kokonaishäviö, vrt. kohdat 19-10 ja 19-11, korvausvaatimukseen liittyvät kulut, vrt. kohta 4-5, ja torjuntakustannukset, vrt. kohdat 4-7 - 4-12, korvataan ilman omavastuuosuutta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-8. Deductible

  Sub-clause 1 of the Clause states that the deductible must be specified in the insurance contract, and that if the one and the same casualty entitles the assured to compensation under Sections 2, 3 and 4, only one deductible applies. Sub-clause 2 emphasizes that no deductible shall apply to total...