Translations

Scroll to the top

Luku 18: Offshore-rakenteiden vakuuttaminen (mobile offshore units=MOUs)

  • Kappale 1: Vakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

  • Kappale 2: Kaskovakuutus

  • Kappale 3: Kokonaishäviön varalta otetut erillisvakuutukset

  • Kappale 4: Keskeytysvakuutus (Loss of hire vakuutus)

  • Kappale 5: Sotariskivakuutus

  • Kappale 6: Offshore-rakenteiden (MoU) rakennusriskivakuutus