Translations

Scroll to the top

Kappale 6. Samastaminen

 • Kohta 3-36. Vakuutetun ja hänen avustajiensa samastaminen

  Vakuutuksenantaja ei voi vakuutettua vastaan vedota sellaisiin virheisiin tai huolimattomuuteen johon aluksen päällikkö tai miehistö on syyllistynyt merenkulkua harjoittaessaan.

  Vakuutuksenantaja voi vakuutettua vastaan vedota sellaisen organisaation tai henkilön tekemiin virheisiin ja huolimattomuuteen, jolle vakuutettu on siirtänyt päätösvaltaa asioissa, joilla vakuutussuojan kannalta on oleellista merkitystä. Sellaisen virheen tai huolimattomuuden on liityttävä tämän päätösvallan käyttämiseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-36. Identification of the assured with its servants

  This Clause corresponds to Cl. 59 and Cl. 61 of the 1964 Plan. The Commentary on the first sub-clause was amended in the 2010 version. Sub-clause 1 sets out the important principle that there shall be no identification with the master or crew in respect of faults or negligence committed "in their...

 • Kohta 3-37. Usean eri vakuutetun ja vakuutetun ja yhteisomistajan samastaminen

  Vakuutuksenantaja ei voi vakuutettua vastaan vedota toisen vakuutetun tai vakuutetun aluksen yhteisomistajan tai kenenkään näihin kohdan 3-36 alakohdan 2 perusteella samastettavan henkilön tekemiin virheisiin tai näiden huolimattomuuteen, paitsi jos vakuutetulla tai yhteisomistajalla on aluksen operointiin liittyvä täysi päätösvalta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-37. Identification of two or more assureds with each other and of the assured with a co-owner

  This Clause corresponds to Cl. 60, Cl. 129 and Cl. 134, sub-clause 2 of the 1964 Plan. The provision regulates faults and negligence committed by the assured or co-owners of the insured vessel and, to a certain extent, brings together and expands on Cl. 60, Cl. 129 and Cl. 134, sub-clause 2 of th...

 • Kohta 3-38. Vakuutetun ja vakuutuksenottajan samastaminen

  Vakuutuksenantaja voi vakuutettua vastaan vedota vakuutuksenottajan tekemiin virheisiin tai tämän huolimattomuuteen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-38. Identification of the assured with the person effecting the insurance

  As mentioned earlier, the 1964 Plan contained no rules on identification between the person effecting the insurance and the assured. However, the system of the Plan did provide that there was to be full identification between the person effecting the insurance and the assured, an approach that ha...