Translations

Scroll to the top

Luku 3: Vakuutuksenottajan ja vakuutetun velvollisuudet

  • Kappale 1: Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus

  • Kappale 2: Riskin muuttuminen

  • Kappale 3: Suojeluohjeet

  • Kappale 4: Menetyksen ehkäisemistä tai minimoimista yms. koskevat toimenpiteet

  • Kappale 5: Haverit, jotka vakuutettu on aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomuudesta

  • Kappale 6. Samastaminen